2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας

Αγορά εξοπλισμού
Μέρος του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές

Η δωρεά στο 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας περιλαμβάνει την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λεξικών και προγραμμάτων λογισμικού. 

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας ήταν το πρώτο  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτούργησε μέσα σε φυλακές, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, το 2004. Ο αριθμός των αποφοίτων αυξήθηκε από 50, το 2005, σε 72, το 2011. Μετά την επιτυχημένη του ανάπτυξη, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εγκρίνει την ίδρυση περισσότερων σχολείων αυτού του είδους. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου, αυτές διακρίνονται σε 5 επιμέρους κατηγορίες: εκδηλώσεις εκτός του χώρου των φυλακών, δημιουργικά προγράμματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικά σεμινάρια και αθλητικές δραστηριότητες.