2ο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα

Αγορά εξοπλισμού
Μέρος του Προγράμματος Εκπαίδευση στις Φυλακές

Η δωρεά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα περιλαμβάνει την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και προγραμμάτων λογισμικού. 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό να παράσχει παιδεία σε ανήλικους κρατούμενους των Φυλακών Ανηλίκων Αυλώνα. Το πιο γνωστό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου είναι μία 20-μελής θεατρική ομάδα, η οποία ανεβάζει παραστάσεις και σε άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα. Στους κρατούμενους προσφέρονται επίσης μαθήματα σκακιού από την Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς. Επιπλέον, μέσω της πρόσφατης συνεργασίας του σχολείου με το Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (ΣΕΚΑ), οι κρατούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 10 θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα με πιστοποιημένους τεχνίτες αλουμινίου και να αποκτήσουν εμπειρία για την περαιτέρω επαγγελματική τους ανάπτυξη.