Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας από την ελληνική περιφέρεια που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνική φροντίδα παιδιών, προκειμένου να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα προσόντα για εργασία στον εν λόγω τομέα. Η κατάρτιση  θα εστιάσει στην συστημική προσέγγιση και θα εφαρμόσει το μοντέλο οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, οι επαγγελματίες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα θα εκπαιδεύουν, με τη σειρά τους, τους συνεργάτες τους, ακολουθώντας έτσι το μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (train-the-trainer).

Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας είναι μία μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρία που ιδρύθηκε το 1999. Κύριοι στόχοι της είναι η προαγωγή της συστημικής ψυχοθεραπείας για οικογένειες και άλλες ομάδες, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση και την πρόληψη ψυχικών ασθενειών, η κατάρτιση ειδικών στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία και η προαγωγή συνεργασιών ανάμεσα σε επιστήμονες με διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.