Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Παιδοψυχιατρική Μονάδα

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση Προγράμματος για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένου Δικτύου Παρέμβασης στην Αχαΐα και τη Νοτιοδυτική Ελλάδα με Παρεμβάσεις Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Πρόληψης, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Η δημιουργία του Δικτύου  θα προωθήσει την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, παρέχοντας ψυχοκοινωνική, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη.

Η Παιδοψυχιατρική Μονάδα που λειτουργεί στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περιστατικά από περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, της Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων. Η Μονάδα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, την κάλυψη του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών και τη νοσηλεία εφήβων, ενώ λειτουργεί και ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.