Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε βρέφη και νήπια. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρία νησιά των Κυκλάδων (Πάρο, Αντίπαρο, Μήλο), καθώς και στο 4ο Διαμέρισμα Αθηνών,σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: α)  η ανίχνευση αναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών από τη γέννηση έως την ηλικία των 5 ετών, β) η παραπομπή των βρεφών και νηπίων «υψηλού κίνδυνου» σε εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα για ολοκληρωμένη διάγνωση, γ) η ένταξη ορισμένων παιδιών σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών.

Η Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης» είναι αστική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1982 από τον αείμνηστο Καθηγητή Παιδιατρικής, πρώην υπουργό Υγείας, Σπύρο Δοξιάδη, και από το 1983 λειτουργεί στο πλαίσιο της εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Εφαρμόζει τη διασυνδετική μέθοδο και παρέχει αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια.