Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος δράσης για την αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής σε εφήβους και νέους ενήλικες. Θα εφαρμοστούν δύο σχετικά νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις της πολυ-οικογενειακής θεραπείας (multi-family treatment) και της ψυχοεκπαίδευσης των οικογενειών (psychoeducation) για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Επίσης, θα εκπονηθεί ενημερωτικό και ψυχοεκπαιδευτικό υλικό και θα διοργανωθούν ανοικτές συζητήσεις και εκδηλώσεις, που θα απευθύνονται στους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Για την εκπόνηση όλων των δράσεων του προγράμματος θα συνεργαστούν διάφοροι φορείς που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των διαταραχών πρόσληψης τροφής.

Η Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της 1ης Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990, αρχικά ως ειδικό εξωτερικό ιατρείο, ενώ από το 2004 πήρε το χαρακτήρα της Μονάδας με δυνατότητα ενδονοσοκομειακού και εξωνοσοκομειακού προγράμματος που παρέχει ατομική ψυχοθεραπεία, ομαδική ψυχοεκπαίδευση των πασχόντων, ψυχοεκπαίδευση οικογενειών, διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία για ασθενείς που πάσχουν από διαταραχή πρόσληψης τροφής και οριακή διαταραχή προσωπικότητας.