Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

Χρηματοδότηση προγράμματος
H δωρεά αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

Χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση δύο προγραμμάτων διετούς διάρκειας στην Αττική, έντεκα νησιά των Κυκλάδων και την Εύβοια. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα αφορούν στα παρακάτω: (α) προγράμματα περέμβασης για εφήβους από 13 ετών και άνω και τις οικογένειές τους, μέσω της δημιουργίας ομάδων στήριξης, με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση και τη σωστή παραπομπή προβληματικών περιπτώσεων, τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και μία πρώτη καταγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία στις εν λόγω κοινωνικές ομάδες, και (β) προγράμματα παρέμβασης για δασκάλους και εκπαιδευτές, με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους και της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις στην τάξη, την πρώιμη ανίχνευση και τη σωστή παραπομπή προβληματικών περιπτώσεων σε ειδικούς της ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ανάμεσα στα σχολεία και τις οικογένειες.

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988 με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας σε όλη την Ελλάδα. Από το 2003, λειτουργεί δύο κινητές μονάδες ψυχικής υγείας στις Ανατολικές και Δυτικές Κυκλάδες, καλύπτοντας συνολικά 11 νησιά και πληθυσμό 83.500 ατόμων.