Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων

Χρηματοδότηση προγράμματος
Στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων θα χρηματοδοτηθούν 8 οργανισμοί για την υλοποίηση 12 προγραμμάτων και παρεμβάσεων με διάρκεια από ένα έως και τρία χρόνια. Στους τομείς δράσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προαγωγή της ψυχικής υγείας βρεφών και νηπίων, η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προγράμματα για παιδιά μεταναστών, καθώς και προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Οι οργανισμοί που θα ενισχυθούν μέσω του προγράμματος είναι 3 πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές και καταξιωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Αθήνα και την Ελληνική Περιφέρεια.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα είναι υπεύθυνα για την επιστημονική αξιολόγηση και τον συντονισμό όλων των προγραμμάτων.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική και η συνακόλουθη κοινωνική κρίση αποτελούν δυνητικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση και την ανάπτυξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων σε όλο τον πληθυσμό και ότι σε καιρούς κρίσης πλήττονται πρωτίστως τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση προγράμματος με σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής υγείας παιδιών, εφήβων και νέων είναι ένας τομέας που αξίζει της προσοχής και της υποστήριξής του. Πιο συγκεκριμένα, το Ίδρυμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών ψυχικής υγείας, όπως παιδιά μεταναστών, παιδιά των οποίων οι γονείς πάσχουν από σοβαρές ψυχικές ασθένειες, παιδιά που έχουν εκτεθεί σε ενδοοικογενειακή βία και παιδιά από οικογένειες που έχουν επηρεαστεί από την οικονομικο-κοινωνική κρίση, οδηγώντας έτσι στη διαμόρφωση του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος.
Οι παρακάτω 8 οργανισμοί συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων:

α) Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

γ) Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας

δ) Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)

ε) Διαγνωστική & Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»

στ) Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της 1ης Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ζ) Παιδοψυχιατρική Μονάδα - Ψυχιατρική Κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού   Νοσοκομείου Πατρών

η) Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Bύρωνα-Καισαριανής