Γραμμή Ζωής - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γραμμή Ζωής

Αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά εξοπλισμού τηλεειδοποίησης.  

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορούσε την αγορά πενήντα συσκευών τηλεειδοποίησης, οι οποίες διανεμήθηκαν σε ισάριθμους ηλικιωμένους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθεσίας Ηλικιωμένων».

Η «Γραμμή Ζωής» ιδρύθηκε το 2006 από μια ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση και εμπειρία στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους, μέσω της υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης. Οι βασικοί στόχοι της «Γραμμής Ζωής» είναι  εναρμονισμένοι με το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας Safe 21, που διερευνά τη δυνατότητα συμβολής της Τηλεειδοποίησης στη φροντίδα και την προστασία εκατομμυρίων αναξιοπαθούντων Ευρωπαίων.

Ο Οργανισμός υλοποιεί το πρόγραμμα «Υιοθεσίας Ηλικιωμένων», το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση πόρων, με σκοπό την αγορά και τη δωρεάν διανομή συσκευών τηλεειδοποίησης σε ηλικιωμένους, ενώ είναι ο μόνος φορέας, παγκοσμίως, που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια χωρίς επιβάρυνση των άμεσα ωφελούμενων.