ΕΛΙΖΑ – Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΕΛΙΖΑ – Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

Υποστήριξη προγράμματος

Χρηματοδότηση με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής εκστρατείας κατά της παιδικής κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικής εκστρατείας με τίτλο «Σήμερα! Όχι Αύριο» και σκοπό την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Η εκστρατεία περιλαμβάνει την παραγωγή και την προβολή ραδιοτηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, τη δημιουργία ιστοσελίδας και τη διοργάνωση εκπαιδευτικής ημερίδας.

Η «ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού» ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό την προστασία, τη θεραπεία και την αποκατάσταση παιδιών που έχουν πέσει ή κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης. Ο Οργανισμός έχει ιδρύσει ξενώνα φιλοξενίας παιδιών-θυμάτων κακοποίησης, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS.