Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) - Αγορά χώρου - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Αγορά χώρου
Συμμετοχή στην αγορά του χώρου όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση έγινε από κοινού με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, για την αγορά του χώρου όπου στεγάζονται τα νέα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ, από το 2000, στο κέντρο της Αθήνας.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1988. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή και την ερμηνεία των διεθνών εξελίξεων, στην παροχή έγκυρης και ανεξάρτητης πληροφόρησης στους διαμορφωτές πολιτικής, στην εκπαίδευση επαγγελματιών σε ποικίλους τομείς, και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις.