Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού

Χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά εξοπλισμού για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με τις πρωτογενείς κυτταρικές καλλιέργειες.

Η δωρεά του Ιδρύματος περιλαμβάνει την αγορά εξοπλισμού ο οποίος ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης των κυτταρικών καλλιεργειών από εξωγενείς παράγοντες, διευκολύνοντας κατά συνέπεια το ερευνητικό έργο.

Το Τμήμα Βιολογικής Χημείας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, δραστηριοποιείται τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο. Αριθμεί 25 μέλη ΔΕΠ, 15 υποψήφιους διδάκτορες και 35 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Το Τμήμα είναι οργανωμένο σε μονάδες, όπως μονάδα μοριακής καρκινογένεσης, πειραματικής ογκολογίας, κυτταρικής και μοριακής εμβιομηχανικής, μοριακής καρδιολογίας και ενδοκρινολογίας.