Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή - Έκθεση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή

Έκθεση

Μερική χρηματοδότηση της έκθεσης «Έρως… από τη Θεογονία του Ησιόδου στην  Ύστερη Αρχαιότητα», η οποία παρουσιάστηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 10 Δεκεμβρίου 2009 έως τις 11 Απριλίου 2010. Η έκθεση περιλάμβανε 270 εκθέματα από 45 μουσεία της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Η σημαντικότατη αυτή έκθεση προσέδιδε έμφαση στον Έρωτα, την αρχέγονη θεότητα της αναπαραγωγής, και στην ιστορική εξέλιξη της ιδέας του Έρωτα ανά τους αιώνες, από τον 6ο π. Χ. αιώνα μέχρι τον 3ο- 4ο μ. Χ. αιώνα. Η δωρεά είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ντόλλης Γουλανδρή, Ιδρύτριας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι αφιερωμένο στη μελέτη και την προβολή των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλαδική τέχνη του 3ου π. Χ. αιώνα. Ιδρύθηκε το 1986, αρχικά για να στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του Νικολάου και της Ντόλλης Γουλανδρή και επεκτάθηκε σταδιακά για να φιλοξενήσει και άλλες σημαντικές συλλογές, οι οποίες προέρχονται είτε από δωρεές ιδιωτών και οργανισμών είτε από ίδιες αγορές του Μουσείου. Το Μουσείο οργανώνει επίσης πληθώρα περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες αποτελούν μια από τις πλέον γόνιμες δραστηριότητες του Μουσείου και ανανεώνουν την επαφή του με το κοινό. Οι μόνιμες εκθέσεις χωρίζονται σε τρεις μεγάλες πολιτισμικές ενότητες: ο Κυκλαδικός Πολιτισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (3200-2000 π. Χ.), η Αρχαία Ελληνική Τέχνη από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή (2η χιλιετία π. Χ. - 4ος μ. Χ. αιώνας) και ο  Κυπριακός Πολιτισμός από τη Χαλκολιθική περίοδο μέχρι τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια (4η χιλιετία π. Χ.-6ος μ. Χ. αιώνας). Πέραν των εκθέσεων, το Μουσείο επεκτείνει τη δραστηριότητά του με την έκδοση μονογραφιών και καταλόγων, την προσφορά υποτροφιών έρευνας και τη συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, και αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα παιδιά, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων και είναι οργανωμένα με γνώση και φαντασία, ώστε να μετατρέπουν τη μάθηση σε ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.


Δελτίο Τύπου