Κοινότητα Μηλέας

Κατασκευαστικές εργασίες

Ενίσχυση για την κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εγκαίνια του μουσείου, πατήστε  εδώ.