Αθλητικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μίμη Παπαϊωάννου

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υλοποίηση του Αθλητικού και Εκπαιδευτικού Προγράμματος για το σχολικό έτος 2014-2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση ακαδημίας ποδοσφαίρου για αγόρια στην περιοχή του Λαυρίου το Δεκέμβριο του 2014, και ακαδημίας ποδοσφαίρου για κορίτσια στην περιοχή του Χυλόκαστρου το Πάσχα του 2015. Οι ακαδημίες έχουν σκοπό να προάγουν την ευγενή άμιλλα και να προσφέρουν σε παιδιά μικρής ηλικίας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Κάθε ποδοσφαιρικό πρόγραμμα θα διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες.

Το Αθλητικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μίμη Παπαϊωάννου δημιουργήθηκε το 2003, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλες οι δραστηριότητες του Προγράμματος, την οργάνωση και την εφαρμογή του οποίου έχει αναλάβει ο διάσημος ποδοσφαιριστής Μίμης Παπαϊωάννου, προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» σε παιδιά που προέρχονται κυρίως από υποβαθμισμένες περιοχές. Σκοπός όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι η διεύρυνση των αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται στην Ελλάδα, ώστε να καλλιεργηθεί η άμιλλα στον τομέα του σχολικού αθλητισμού. Από την έναρξή του, οι δραστηριότητες του προγράμματος έχουν λάβει χώρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαρχία. Έχουν πραγματοποιηθεί 145 παρουσιάσεις σε σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, και έχουν διοργανωθεί 18 τουρνουά και 8 ακαδημίες ποδοσφαίρου σε ολόκληρη την Ελλάδα.