Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση εκπαιδευτικού προγράμματος  με αντικείμενο τους πελαργούς, οι οποίοι ήταν πάντοτε αγαπητοί και οικείοι στην Eλλάδα. Συχνά απαντούν σε μύθους και παραδόσεις, ενώ θεωρούνται καλοί οιωνοί στα ναυτικά ταξίδια. Ωστόσο, στις μέρες μας υπάρχει σημαντική μείωση του πληθυσμού τους και έχει παρατηρηθεί ότι δεν φωλιάζουν πλέον στη νότια Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδίως τους μαθητές όσον αφορά το ζήτημα των πελαργών. Ήδη, στο πλαίσιο του προγράμματος, μαθητές σχολείου κατέγραψαν τους πληθυσμούς των πελαργών σε διάφορες περιοχές της Eλλάδας.