Ελληνικό Παιδικό Μουσείο - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Δημιουργία αποθεματικού ταμείου.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο ώστε να εξελιχθούν σε ευαισθητοποιημένους πολίτες. Το Μουσείο οργανώνει πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και ενηλίκους. Τα προγράμματα αυτά είναι προϊόντα διεπιστημονικής συνεργασίας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις τέχνες, το Μουσείο και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονομιά της Ελλάδας.