Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου

Έκδοση
Χρηματοδότηση μιας πλήρους σχολιασμένης έκδοσης των έργων του Αριστοτέλη στη νεοελληνική γλώσσα. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη σχολιασμένη έκδοση των έργων του Αριστοτέλη στη νεοελληνική.  Η πλήρης έκδοση θα περιλαμβάνει 22 τόμους με το πρωτότυπο κείμενο, τη νεοελληνική τους μετάφραση και σχόλια, καθώς και έναν πρόσθετο τόμο, ο οποίος θα περιλαμβάνει γλωσσάριο και πίνακα περιεχομένων.

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου είναι οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1992 από ακαδημαϊκούς και ερευνητές για να προάγει το έργο που εκπονείται σε αυτούς τους γνωστικούς τομείς. Η Εταιρεία οργανώνει εργαστήρια με τίτλο «Τοπικά», τα οποία συνίστανται σε εκπαιδευτικές συναντήσεις επιστημόνων και ερευνητών των επιστημών του ανθρώπου από όλον τον κόσμο.