Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Ανέγερση ξενώνα φιλοξενίας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ανέγερση ξενώνα φιλοξενίας
Κατασκευή και εξοπλισμός ενός ξενώνα δυναμικότητας 58 κλινών για τη φιλοξενία συγγενών των απόρων ασθενών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Κρήτης.

Ο ξενώνας είναι εφοδιασμένος με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διευκολύνει την πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

Υπάρχουν επίσης χώροι ψυχαγωγίας και έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο του ξενώνα.

Στο παρελθόν, το νοσοκομείο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τους συγγενείς ασθενών οι οποίοι λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούσαν να μείνουν σε ξενοδοχεία.