Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» - Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»

Κατασκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η δωρεά περιλαμβάνει την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, εργασίες αναδιαμόρφωσης και ανακατασκευής, καθώς και την εγκατάσταση λογισμικού διασύνδεσης όλων των μονάδων για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η ΜΕΘ του ΠΓΝΠΑ «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» είναι κέντρο αναφοράς για βαριά περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, έχουν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ περισσότερα από 4.000 βαρύτατα νοσούντα παιδιά. Επίσης, είναι η μόνη μονάδα που εκπαιδεύει φοιτητές στα τελευταία έτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.