Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.) - Ανέγερση ξενώνα φιλοξενίας - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Π.Γ.Ν.Α.)

Ανέγερση ξενώνα φιλοξενίας

Χρηματοδότηση με σκοπό την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός ξενώνα δυναμικότητας 58 κλινών για τη φιλοξενία συγγενών των απόρων ασθενών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο ξενώνας διαθέτει  τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, και διευκολύνει την πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο του ξενώνα, στην κατασκευή του οποίου εφαρμόστηκαν αρχές πράσινης αρχιτεκτονικής.
 
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε το 1939 και το 2002 μεταφέρθηκε στις νέες του εγκαταστάσεις. Απέχει 6 χιλιόμετρα από την πόλη και η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη. Αριθμεί συνολικά 670 κλίνες και διαθέτει 72 τμήματα και εργαστήρια, καθώς και 52 εξωτερικά ιατρεία. Το 2005 εξετάστηκαν 170.000 ασθενείς και νοσηλεύθηκαν 32.650.
 
Ο ξενώνας στην Αλεξανδρούπολη είναι ο τρίτος που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Στο παρελθόν το Ίδρυμα είχε χρηματοδοτήσει την ανέγερση ενός ξενώνα δυναμικότητας 74 κλινών στα  Ιωάννινα και ενός ξενώνα δυναμικότητας 58 κλινών στο Ηράκλειο Κρήτης για τη φιλοξενία συγγενών των απόρων ασθενών των τοπικών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

Απόσπασμα από το Θράκη Net