ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΝ

SNF PC 2017 STD (004) (1)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει, από το 2012, το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινωφελή Δράση, που πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο στην Ελλάδα. Στο συνέδριο συμμετέχουν διεθνούς κύρους ομιλητές, τόσο από την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα, όσο και από άλλα Ιδρύματα και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των καλύτερων πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της κοινωφελούς δράσης και των πολλαπλών εκφάνσεων αυτής. Η θεματολογία κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε προκλήσεων και προβληματισμών, διατηρώντας ως βασικό άξονα τους τέσσερις τομείς δράσεις του ΙΣΝ: Τέχνες και Πολιτισμός, Παιδεία, Υγεία και Αθλητισμός, και Κοινωνική Πρόνοια. Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους άλλων ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και φορέων, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για το ευρύτερο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς.

Το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Φιλανθρωπία θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Ιούνιου του 2017 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε αυτή την ιστοσελίδα σύντομα.