ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ζωντανή Μετάδοση της 69ης  Τακτικής Συνάντησης της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ