ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

23 Φεβρουαρίου 2017 – 14:00 -15:00
70η Τακτική Συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ

 

23 Φεβρουαρίου 2017 – 18:00 – 19:30
Ανοιχτή Εκδήλωση Παράδοσης του ΚΠΙΣΝ προς την Ελληνική Κοινωνία