ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καθημερινές λειτουργίες ενός κοινωφελούς ιδρύματος και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου διαφόρων δωρεοδόχων/οργανισμών, οι οποίοι προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας και του αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εντάσσει τους εκπαιδευόμενους σε πολλές διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και τους ενσωματώνει στον οργανισμό, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία καθώς και να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη λειτουργία του Ιδρύματος. Θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες και στα τρία γραφεία του Ιδρύματος, στην Αθήνα, τη Νέα Υόρκη και το Μόντε Κάρλο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να χειρίζονται άνετα την αγγλική γλώσσα, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο, και να διαθέτουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και την ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον. Προτεραιότητα θα δίνεται σε φοιτητές.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Ίδρυμα λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων από αξιόλογους υποψήφιους κάθε χρόνο, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι περιορισμένες. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο ΙΣΝ πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο και διαρκεί τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν συμβολική τιμητική χορηγία. Συνεντεύξεις των αιτούντων δεν είναι απαραίτητες αλλά σχετικά αιτήματα είναι ευπρόσδεκτα.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι έως 45 μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης.
Η χειμερινή περίοδος ξεκινάει τον Ιανουάριο.
Η θερινή περίοδος ξεκινάει τον Ιούνιο.
Η φθινοπωρινή περίοδος ξεκινάει τον Οκτώβριο.

Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά με την αίτησή τους τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν εδώ και να την καταθέσουν, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Μόνο συμπληρωμένες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης.

Για να υποβάλετε αίτηση πρακτικής άσκησης σχετική με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα εδώ.