ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -   ΜΑΪΟΣ 2017
1.801.300.000€

Grant allocation percentage
  18% ΠΑΙΔΕΙΑ
47% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
17% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
18% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ