ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -   ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017
2.016.833.000€

Grant allocation percentage
  24% ΠΑΙΔΕΙΑ
37% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
14% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
25% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ