ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -   ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
1.816.690.000€

Grant allocation percentage
  27% ΠΑΙΔΕΙΑ
42% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
15% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
16% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ