ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
1.606.712.000€

Grant allocation percentage
  18% ΠΑΙΔΕΙΑ
47% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
17% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
18% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ