ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
1.621.517.000€

Grant allocation percentage
  32% ΠΑΙΔΕΙΑ
25% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
25% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
18% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ