ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1996 -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
1.627.367.000€

Grant allocation percentage
  32% ΠΑΙΔΕΙΑ
25% ΤΕΧΝΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
25% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
18% ΥΓΕΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ